Disaster Recovery as a Service

Posted on Posted in Modern Datacenter & Cloud, Professionals


Geschreven door Dennis van der Aalst, technisch consultant bij BCONN ICT

Traditioneel gezien denken we bij Disaster Recovery aan het herstellen van de dienstverlening na een calamiteit. Meestal denken we dan aan een stroomstoring, brand, overstroming of een aardbeving, maar ook een neerstortend vliegtuig wordt vaak als voorbeeld gebruikt. Minder vaak wordt er gedacht aan terrorisme, hackers, ransomware, een operationele storing of een menselijke fout terwijl ook deze voorbeelden in het ernstigste geval kunnen leiden een verstoring aan de dienstverlening.

Wat is disaster recovery
Als we disaster recovery vertalen komen we op: herstel na noodgeval
Als we kijken in het ICT woordenboek van computable.nl vinden we onderstaande omschrijving:

Het geheel aan maatregelen en acties om in geval van ernstige incidenten (delen van) de gegevensverwerking elders of op andere systemen onder te brengen en de schade/verstoring op de eigen locatie/systemen te verhelpen.

Belangrijk om te weten is dat disaster recovery niet alleen om techniek draait. In mijn ogen gaat het bij disaster recovery om het herstellen van de dienstverlening in het geval van een calamiteit, rekening houdend met minimaal de volgende factoren: mensen, systemen, techniek en data. Vanuit de business moeten de wensen en eisen bekend zijn die vervolgens input zijn voor een disaster recovery of business continuity plan. Techniek is daar slechts een onderdeel van.

Uitdagingen Disaster Recovery
Vaak zijn disaster recovery oplossingen complex omdat er veel handmatig geconfigureerd dient te worden en er meerdere infrastructuur-componenten geraakt worden. Denk hierbij aan een storage-team welke verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van data, een netwerk-team welke verantwoordelijk is voor het netwerk, en zo kunnen er een heleboel verschillende teams zijn die allemaal een stukje van de puzzel voor hun rekening nemen als we het hebben over disaster recovery.

Wie het herstel van de dienstverlening serieus neemt zorgt ervoor dat er uitgeweken kan worden naar een tweede of soms derde site. Het afnemen en beheren van zo’n site kan vrij kostbaar zijn zeker als er rekening gehouden wordt met een worst-case-scenario. De remote site moet immers zo geschaald zijn dat alle benodigde applicaties en bijkomende componenten aanwezig en operationeel zijn in het geval van een calamiteit.

Nu gaat deze blog niet over het opstellen van een disaster recovery plan, of over de vele uitdagingen, maar over één van de use-cases voor VMware Cloud on AWS: Disaster Recovery.

VMware Cloud on AWS
VMware Cloud on AWS is een publieke cloud dienst gebaseerd op VMware technologie welke direct op de hardware van Amazon draait en dus in de datacenters van Amazon beschikbaar is. Maak je al gebruik van VMware technologie dan kun je er met VMware Cloud on AWS voor kiezen om je huidige omgeving uit te breiden met deze publieke cloud dienst om zo een hybride cloud omgeving te creëren.

Een enorm voordeel van VMware Cloud on AWS is dat er eenvoudig gebruik gemaakt kan worden van diensten die Amazon aanbied. Denk hierbij aan Databases, Big Data, Machine Learning, Internet of Things, etc.

Mocht je meer willen weten over VMware Cloud on AWS, de use-cases of willen weten hoe je er mee kunt starten dan verwijs ik graag naar een blog van mijn collega Robert Verdam die dit toelicht: Wat kun je met VMware Cloud on AWS.

Deze publieke cloud dienst kan echter ook ingezet worden als disaster recovery site. Hieronder lees je daar meer over.

Disaster Recovery as a Service (DRaaS)
VMware Disaster Recovery as a Service is beschikbaar als add-on op VMware Cloud on AWS. In plaats van zelf een disaster recovery site te onderhouden kan VMware Cloud on AWS dienen als recovery site. Het grote voordeel is dus dat er geen eigen recovery site inclusief alle apparatuur onderhouden hoeft te worden.

Er kan bij VMware Cloud on AWS gestart worden met een 3- of 4-node cluster. Je krijgt daarmee de beschikking over een op VMware technologie (vCenter, vSphere, vSAN en NSX) gebaseerde cloud omgeving die volledig onderhouden wordt door VMware. Als de add-on DRaaS enabled is dan wordt aan deze omgeving (VMware Site Recovery Manager) toegevoegd.

Vanuit het eigen datacenter wordt verbinding (VPN) gemaakt met VMware Cloud on AWS, de data wordt gerepliceerd middels vSphere Replication. Het maakt niet uit wat voor type storage er in het eigen datacenter gebruikt wordt. Na replicatie kan er middels een voor gedefinieerd runbook besloten worden om een failover te doen op moment dat zich een calamiteit voordoet. Naast een failover is het ook mogelijk om een failback te doen op het moment dat de calamiteit verholpen is.

Naast het voordeel dat er geen eigen recovery site onderhouden hoeft te worden biedt deze DRaaS oplossing nog een aantal voordelen:

 • As a Service
  De naam DRaaS doet het natuurlijk al vermoeden, maar as a Service betekent in dit geval ook dat de service eenvoudig gestopt kan worden door deze simpelweg weer uit te schakelen.
 • Elastic site
  Zoals gezegd kan er begonnen worden met een 3 of 4-node cluster. Op het moment dat zich een calamiteit voordoet en er behoefte is aan meer capaciteit dan worden er automatisch nodes aan het cluster toegevoegd.
 • VMware concept
  VMware Cloud on AWS en DRaaS zijn gebaseerd op VMWare-technologie. Maak je al gebruik van VMware technologie in je eigen datacenter dan is er nauwelijks sprake van een leercurve aangezien men al gewend is om met VMware technologie te werken.
 • Storage Agnostic
  Omdat DRaaS gebruik maakt van vSphere Replication (ook wel hypervisor based replication) maakt het niet uit wat voor soort storage er in het eigen datacenter gebruikt wordt

Use cases DRaaS
Het gebruik van DRaaS kan interessant zijn in onderstaande gevallen:

Als nieuwe oplossing
Een organisatie beschikt nog helemaal niet over een Disaster Recovery oplossing.

Vervangen huidige oplossing
De huidige oplossing voldoet niet, of de hardware is verouderd en dient vervangen te worden.

Uitbreiden huidige oplossing
De huidige oplossing moet uitgebreid of deels vervangen worden.

Beschermen VMware Cloud on AWS
Deze use-case is hieronder nader beschreven.

Volledige overgestapt naar VMware Cloud on AWS?
Mocht je niet meer beschikken over eigen datacenters en gebruik maken van VMware Cloud on AWS dan kan DRaaS nog steeds interessant zijn. VMware en AWS doen natuurlijk hun uiterste beste om ervoor te zorgen dat hun dienstverlening te allen tijde beschikbaar is. Echter betekent dit niet dat wanneer er een calamiteit is binnen een region of availability zone er geen impact is op de dienstverlening. Onderdeel van een disaster recovery oplossing kan zijn om DRaaS te gebruiken tussen twee region’s of availability zones. DRaaS kan dan gebruikt worden als er in een region of availability zone een calamiteit is om zo de dienstverlening te herstellen.

NLVMUG
Afgelopen maart heb ik samen met mijn collega Robert Verdam op de NLVMUG (Nederlandse VMware User Group) een presentatie verzorgd omtrent Disaster Recovery & VMware Cloud on AWS. Deze presentatie is opgenomen en is HIER te bekijken.

Liever alleen de slides bekijken? Dat kan HIER.

Wil je meer over dit ondewerp weten? Neem dan even contact op met mij:

Dennis van der Aalst
Technisch Consultant BCONN ICT
dennis.vander.aalst@bconn.nl