Innovatie vereist echt goede samenwerking met heel IT

Posted on Posted in BCONN Nieuws


Jerry is een ervaren virtualisatie consultant en heeft door de jaren heen aan vele projecten deelgenomen. Hij heeft projecten zien slagen, maar ook geregeld zien stranden. Met de komst van nieuwe technologie zoals cloud, wordt het er niet gemakkelijker op om een project succesvol te laten verlopen. We vragen hem naar zijn ervaring en wat naar zijn idee hierbij heel belangrijk is.

Welke ontwikkeling heb jij de afgelopen jaren gezien?
De afgelopen 10 jaar is er een enorme slag gemaakt naar virtualisatie. Dat geldt niet alleen voor compute en storage, maar inmiddels ook voor netwerken. Alles wordt veel meer software defined. Nu is de stap naar een vorm van cloud in volle gang, waarbij je als IT een stukje controle uit handen geeft aan een leverancier. Ik merk dat er nog veel mensen binnen IT weerstand hebben voor deze nieuwe technologie.

Vanwaar deze weerstand?
Ik denk dat techneuten, ondanks dat zij in een dynamisch vakgebied werken, zelf niet zo veranderingsgezind zijn en alles liever bij het bekende, vertrouwde laten. Er komt toch een beetje angst om de hoek kijken. Heb ik straks nog wel werk? Heb ik straks nog de controle? Kan ik meekomen met al die nieuwe ontwikkelingen? Verder heeft IT vaak de handen vol aan het dagelijks beheren van de omgeving, waardoor er geen tijd en energie overblijft om de nieuwste ontwikkelingen te blijven volgen.

Wat betekent dit voor nieuwe projecten?
Tja, geregeld zie ik dat dit heel stroef verloopt. De complexiteit op het gebied van technologie neemt alleen maar toe. Cloudprojecten raken bijna alle afdelingen van IT. Wat ik echter geregeld zie is dat innovatie wordt belegd bij een projectgroep die strakke deadlines hebben en in overleg met het management plannen maken en beslissingen nemen. Omwille van de tijd, worden vaak IT-afdelingen niet goed geïnformeerd of betrokken bij deze plannen. Dat is naar mijn idee onverstandig. De teams voelen zich niet gehoord en dat roept dan vaak zoveel weerstand op dat projecten vertraging oplopen met als gevolg een matig resultaat.

Kun je hier een voorbeeld van geven?
Jazeker. Bijvoorbeeld met de migratie naar de cloud worden bijna alle IT-afdelingen geraakt. Het gaat om het netwerk, storage, server, security enzovoort. Bij de grotere bedrijven zijn dit aparte IT-afdelingen. Als je hen niet betrekt bij de plannen, zie ik in de praktijk bij de uitvoering van de migratie tal van problemen ontstaan: hakken in het zand, mensen raken gefrustreerd, gaan de boel tegenwerken, achteroverleunen en de rem overal op zetten. Gevolg is vaak een slechte werksfeer, geen samenwerking met als gevolg: een mislukt project.

Wat is naar jouw idee een oplossing?
Betrek de IT-afdelingen vanaf het begin. Natuurlijk kost dit wat extra tijd, maar het zorgt voor de juist adoptie van nieuwe technologie. Je voelt je als professional gehoord. Je krijgt de ruimte om mee te denken, ideeën te opperen en je krijgt feeling voor de nieuwe technologie. Als er vervolgens commitment is voor de plannen, dan gaat het project veel beter vliegen en haal je die extra tijd in het begin echt wel weer in tijdens de uitvoering. Technologie is maar technologie. Die doet het wel. Het blijft uiteindelijk mensenwerk. Die maken het verschil!

Wil je meer over dit onderwerp weten?
Neem contact op met Jerry: jerry.zechiel@bconn.nl