IT én projectmanagement: net een balanceer act

Posted on Posted in Algemeen

Jeroen van der Heiden kan erover meepraten! Hij heeft afgelopen paar jaar gewerkt als IT-manager en projectmanager tegelijkertijd. We vragen hem over zijn ervaring en hoe hij beide rollen zo goed mogelijk heeft gecombineerd.

Kun je het verschil tussen beide rollen omschrijven?

Als IT-manager geef je sturing aan een vast team, waarbij je onderdeel uitmaakt van het managementteam en je zo goed mogelijk de business van dienst bent. Je krijgt in deze rol ook te maken met aanverwante zaken. Het beeld is geregeld bij mensen dat “alles waar een stekker aan zit bij IT hoort.” Daarmee krijg je ook te maken met facilitaire dienstverlening. Om nog te zwijgen over de zaken op het gebied van informatiebeveiliging. Als IT-manager heb je zo een behoorlijk breed takenpakket.

Als projectmanager daarentegen ben je vooral bezig met migraties, deliverables, budget en een strakke planning en een deadline voor oplevering. Je hebt dan als het ware een heel duidelijk target, waarbij je de business zo min mogelijk tot last mag zijn. Je hebt te maken met een stuurgroep in plaats van een managementteam. Ook het contact met de business is wat meer op afstand dan je hebt als lijnmanager. Je moet gewoonweg iets van A naar B veranderen en veelal op de kortst mogelijke manier.

Je hebt beide functies gecombineerd gedaan. Hoe doe je dat?

Laat ik eerst zeggen dat het uiteindelijk altijd de bedoeling is om de business zo goed mogelijk van dienst wilt zijn. Maar beide rollen hebben wel verschillende petten die je op moet zetten. Dus je moet goed kunnen afwisselen! Het petje van IT-manager is naar mijn idee vooral gericht op het tevreden houden van de business. Het petje van de projectmanager is gericht op het opleveren van het project waarvoor je verantwoordelijk bent. Je bent geregeld strikter en harder aan het pushen om binnen het tijdspad en budget te blijven. Daarbij ga je confrontaties zeker niet uit de weg en komt het voor dat je op iemands tenen staat. Het forceren is soms nodig om verder te komen. Het petje op van IT-manager vind ik dan toch, tja hoe zal ik het zeggen… wat meer aandacht voor de zachte kant. Beide rollen combineren lijkt daarom soms wel een balanceer act.

Hoe zorg je ervoor dat dit goed gaat?

Ik denk dat het belangrijk is dat je de juiste prioriteiten stelt en flexibel bent ingesteld. Je moet de planning bij projecten goed in de gaten houden en zorgen dat je tijdig aanpassingen kan maken als er veranderingen bij de business ontstaan.

De laatste jaren is de business steeds veranderlijker (agile) geworden. Deze wendbaarheid wordt ook verlangd bij IT-projecten, die binnen de IT-infrastructuur vaak nog steeds een waterval achtige aanpak hebben. Je kunt er juist ook je voordeel mee doen als je beide rollen hebt. Je kent daardoor veel mensen en kent de belangen, zodat je hier zo goed mogelijk rekening mee kan houden. Omdat je veel hoort kun je sneller anticiperen om in te grijpen en voorkomen voorkomen dat iets uit de bocht vliegt. Dan acteer je als het ware als “agile projectmanager” gecombineerd met een goede band met jouw team en de business.