Migreren naar Microsoft 365? Zo doe je dat samen met BCONN ICT

Posted on Posted in Modern Datacenter & Cloud, Professionals, Services

De vraag om altijd en overal toegang te hebben tot de werkplek is in korte tijd enorm toegenomen. Thuiswerken is nog steeds de norm. Het afnemen van clouddiensten neemt daarmee een enorme vlucht. Microsoft 365 is een uitstekend platform om op een moderne en veilige manier toegang te hebben tot data en de werkplek. Maar, hoe doe je dat?

Het commerciële verhaal is dat de overstap zo gemaakt is. De werkelijkheid is vaak anders. Cloudapplicaties hebben een andere architectuur dan on-premise applicaties, waardoor de kans bestaat dat bepaalde functionaliteit niet werkt. Ons team met ervaren professionals helpt klanten om op een gedegen manier te migreren naar Microsoft 365, de Modern Workplace van Microsoft.

Hoe voert BCONN ICT zo’n migratieproject uit?

1. Voorbereiden
Voor de overstap naar Microsoft 365 bepalen we met elkaar welke wensen en eisen aan een moderne werkplek gesteld worden. De business wordt hierin betrokken en een goede samenwerking met hen is cruciaal voor succes. Stel hen centraal, het is immers hun nieuwe werkplek. Ter ondersteuning kunnen we een inspiratiesessie organiseren, waarin we nieuwe mogelijkheden van Microsoft 365 presenteren. Doel is om de belangrijkste business driver in het vizier te hebben.

2. Inventariseren
Hoe ziet de huidige IT-omgeving er nu uit? Wat is het vertrekpunt? Niet alleen techniek, maar ook beleid en bedrijfsprocessen worden beschreven. Zo ontstaat een compleet beeld of en zo ja, op welke manier Microsoft 365 toegevoegde waarde biedt.

3. Ontwerpen
Op basis van alle informatie, die op een rijtje is gezet, kunnen we een functioneel en technisch ontwerp maken. Daarbij hoort ook de keuze voor het juiste abonnement Microsoft 365 met de gewenste functionaliteit.

In het ontwerp wordt de basis gelegd voor de nieuwe moderne werkplek. Een belangrijke stap! De structuur wordt nu bepaald. Wat wordt het beveiligings- en compliancy beleid? Hoe wordt data aangeboden? Hoe wordt digitaal samengewerkt? Hoe passen de non-Microsoftoplossingen in de nieuwe werkomgeving? Bij ons verdient deze stap in het proces veel aandacht. Iedere keuze heeft een grote impact op het uiteindelijke resultaat.

4. Inrichten
Samen gaan we vervolgens de nieuwe werkplek inrichten. Leuk werk! Zaken die geregeld moeten worden zijn onder andere:

 • Microsoft 365 basicconfiguratie en personalisatie.
 • Aanmaken van gebruikers, groepen, teams en toegang.
 • Inrichten van samenwerkingsplatformen zoals Teams en SharePoint.
 • Het aanmaken van beveiligingsbeleid en bijbehorende profielen.
 • Inrichten van Endpoint Management voor de uitrol en beveiliging van werkplekken.

Een testfase is onderdeel van de inrichting. Dit gebeurt op basis van use-cases om de functionaliteit te valideren. Er wordt samen met de business getoetst of alle wensen en eisen zijn geïmplementeerd.

5. Migreren
Als voorgaande stappen succesvol zijn doorlopen kunnen we eindelijk migreren naar Microsoft 365. Een technisch verhaal… Een korte opsomming van wat er onder meer gebeurt:

 • Vervangen lokale domain services door Azure AD.
 • Migratie mail naar Microsoft 365 (Exchange Online).
 • Bedrijfsbeleid wordt afgehandeld door Microsoft Endpoint Manager.
 • Traditionele fileserver wordt vervangen door Microsoft 365 samenwerkingsplatformen.
 • Werkplekken worden gekoppeld aan Azure AD.
 • Werkplekuitrol inclusief applicatiedistributie.
 • Microsoft Teams vervangt conferencing oplossingen.
 • Koppelingen met bestaande oplossing en applicaties worden omgezet naar Azure.

6. Go live!
Het succes van een migratie naar Microsoft 365 is afhankelijk van de oplevering en de overdracht naar de business. Er verandert veel voor de gebruiker: het inloggen, het gebruik van applicaties en het opslaan van documenten. Daarom is het belangrijk om de medewerkers te trainen in het gebruik van de Microsoft 365 omgeving. Door het geven van interactieve adoptietraining doen zij hands-on ervaring op en kunnen zij snel en met plezier samenwerken in de nieuwe werkomgeving.

What’s next?
Is alles nu afgerond? Nee, zeker niet…
Microsoft biedt een platform aan maar wordt niet door hen beheerd. Zaken zoals gebruiksgemak, veiligheid, compliance services en back-up horen hier niet bij. Deze moeten worden onderhouden. Verder worden er continu nieuwe services toegevoegd of worden bestaande services aangepast, uitgefaseerd of verbeterd.
Wel biedt Microsoft 365 uitgebreide beheermogelijkheden. Managed Service Providers spelen hierin een belangrijke rol. Op die manier is er continu aandacht voor updates, optimalisatie en back-up.

Nieuwe mogelijkheden
Microsoft 365 is onderdeel van het grotere Microsoft Azure platform. Dit platform biedt alle services aan bedrijven om zich zo beter kunnen onderscheiden binnen hun markt. Denk aan bijvoorbeeld PowerBI of Business Central. Deze tools stellen de business in staat om op een eenvoudige manier interpretatie toe passen op data zonder ingewikkelde Excel lijsten met moeilijke formules of macro’s.

Er dienen zich ook nieuwe mogelijkheden aan om processen te automatiseren met behulp van Power Automate. Dit is een vrij eenvoudig te gebruiken tool om zelf workflows te automatiseren.

Wil je meer over dit onderwerp weten? We helpen je hier graag bij! Neem hiervoor contact op met:

Rolf Warntjes
Salesmanager
rolf.warntjes@bconn.nl