Uitleg hoe je GPU-hardwareversnelling voor teams in Citrix voor alle gebruikers uit kunt schakelen

Posted on Posted in Digital Workspace, Professionals

In deze stapsgewijze handleiding beschrijf ik hoe je GPU-hardwareversnelling voor teams in Citrix voor alle gebruikers uitschakelt. Als de virtuele desktop geen GPU / vGPU heeft, raadt Citrix aan om GPU-hardwareversnelling in Teams uit te schakelen (link). Dit kan niet worden gedaan door policy of registry, maar door een json-file in de AppData-directory te bewerken.

Ik beschrijf hieronder hoe ik dit voor elkaar heb gekregen met een eenvoudig Powershell-script dat je kunt uitvoeren bij het inloggen.

Voorbereidende werkzaamheden

  • Beheerdersrechten zijn vereist
  • User policy is nodig voor het plaatsen van het startup script

Maak of gebruik een user-based policy waar je het Powershellscript wilt gebruiken en gebruik de inhoud van het onderstaande script. Dit script zal eerst controleren of de json-file aanwezig is. Zo niet, dan heeft de gebruiker Teams nog nooit gestart en is de json-file niet aanwezig en zal daarom niet worden bewerkt.

$configPath = “$env:APPDATA\Microsoft\Teams\desktop-config.json”
$FileExists = Test-Path $configPath

if ($FileExists -eq $true) {

$a = Get-Content $configPath | ConvertFrom-Json

if ($a.appPreferenceSettings -match “disableGpu”) {
$a.appPreferenceSettings.disableGpu = $true
} else {
$a.appPreferenceSettings | Add-Member -Name “disableGpu” -MemberType NoteProperty -Value $true
}

$a | ConvertTo-Json | Set-Content $configPath
}

Als je hier meer over wilt weten, neem dan even contact met mij op:

Mick Derksen
Technisch Consultant Digital Workspace
mick.derksen@bconn.nl