VMware Cloud on AWS: the best of both worlds

Posted on Posted in Modern Datacenter & Cloud, Professionals

De afgelopen 2 jaar heeft VMware veel tijd en energie gestoken in het professionaliseren van VMware Cloud on AWS. Deze cloud oplossing zorgt ervoor dat er een consistente verbinding wordt gelegd tussen het eigen datacenter en de public cloud van AWS. De kracht van deze oplossing is dat je op een snelle en eenvoudige manier applicaties en workloads kunt verplaatsen naar de cloud zonder al te veel poespas. Zeker als je al VMware kennis en technologie in huis hebt, is het zeker zinvol om de mogelijkheden van deze oplossing nader te verkennen.

5 bekende use cases uit de praktijk

1. Datacenter Consolidatie / Moderniseren infrastructuur
Op zo’n moment biedt de cloud uitkomst. Vaak hikt men tegen de complexiteit van een cloud migratie aan. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de architectuur van applicaties die in de cloud draaien anders is. Zo’n conversie is tijdrovend en lastig. VMware Cloud on AWS doet dit voor je, zodat je hier geen omkijken naar hebt. Hierdoor wordt de migratie sterk vereenvoudigd.

Een andere reden om gebruik te maken van de cloud is de overstap van een CAPEX naar OPEX model. Grote investeringen voor nieuwe hard- en software zijn niet meer nodig. Slechts voor het gebruik van de dienst wordt betaald. Er zijn inmiddels tools beschikbaar, waarmee bovendien goed inzicht gegeven wordt in de kosten en het gebruik van de dienst, waarbij tevens tips gegeven worden hoe hierop bespaard kan worden.

2. Datacenter uitbreiding
Het (snel) uitbreiden van het datacenter met extra capaciteit is normaal gesproken een kostbare investering waarbij het vaak lang duurt voordat je aan de slag kunt. Bovendien is het plannen van de capaciteit die nodig is erg lastig, omdat dit vooraf onduidelijk is, zoals bijvoorbeeld bij fusies en overnames. Hierdoor kunnen problemen ontstaan als in de praktijk blijkt dat er onvoldoende van aanwezig is. VMware Cloud on AWS kan dan uitkomst bieden. Er wordt een consistente koppeling gelegd tussen het eigen datacenter en AWS. Vervolgens kan direct capaciteit beschikbaar worden gesteld als het nodig is. Je betaalt slechts voor het gebruik. Als het gebruik niet langer nodig is, kan direct afgeschaald worden. Wel zo gemakkelijk.

3. Disaster Recovery / Business Continuity
Dit is denk ik wel de meest besproken use-case. Met VMware Cloud on AWS wordt Disaster Recovery snel en goed geregeld, zodat er geen kostbaar datacenter onderhouden hoeft te worden voor noodgevallen. Een belangrijk voordeel bovendien is dat AWS gebruikt kan worden als een zogenaamde “landing zone” voor legacy-apps. Hierdoor kunnen verouderde applicaties toch naar de cloud migreren.

4. Next-Generation Applicaties
De cloud leent zich buitengewoon goed voor softwareontwikkeling. Nieuwe projecten kunnen gemakkelijk worden gestart, omdat on-demand resources ter beschikking zijn. Op die manier kunnen applicaties gebouwd, getest en in productie worden genomen. Indien de resources niet meer nodig zijn, kan het gebruik ervan direct beëindigd worden.

Hieronder staat een beknopt overzicht van bovenstaande use cases.

Als laatste wil ik nog een use case aan het rijtje toevoegen die ik niet vaak hoor, maar wel interessant is.

5. Toegang tot AWS diensten
AWS heeft ruim 150 diensten op het platform on-demand beschikbaar. Denk aan nieuwe toepassingen zoals BI, Machine Learning, DevOps en Infrastructure As Code. Zonder grote investeringen kunnen nieuwe mogelijkheden verkend worden, die in de on premise wereld toch een stuk lastiger zijn om te realiseren. Iets om te onderzoeken!

Neem voor meer informatie contact met mij op. BCONN ICT is specialist op het gebied van IT-infrastructuur en security en bovendien VMware Enterprise Solution Provider.

Rolf Warntjes
Partner BCONN ICT
rolf.warntjes@bconn.nl
06 81 98 42 75