VMware Partner meeting

Posted on Posted in Modern Datacenter & Cloud, Professionals

“Transform security” en “Integrate public clouds”
Geregeld organiseert VMware een soort “bootcamp” voor haar partners, waarin je in een ochtend geïnformeerd wordt over de technologische ontwikkelingen en op welke manier VMware hierop inspeelt. Erg nuttig en een laagdrempelige manier om in contact te komen met andere partners. In dit korte verslag geef ik een opsomming van highlights die mij zijn opgevallen omtrent de thema’s informatiebeveiliging en cloud.

Transform security
Op dinsdag 10 april heeft VMware een goede sessie verzorgd met als onderwerp “transform security”. De belangrijkste boodschap in deze goed bezochte sessie is dat ICT op dit moment voor de meeste bedrijven van “levensbelang” is. De digitale transformatie heeft geleid tot belangrijke veranderingen in het IT-landschap. Vanuit een beveiligingsperspectief vormt dit een uitdaging: traditionele beveiligingsmodellen voor netwerkomgevingen volstaan niet langer om de toenemende wildgroei van applicaties en gebruikers te beschermen. En deze uitdagingen creëren veel meer complexiteit voor organisaties bij het waarborgen en aantonen van compliance, waarbij IT-teams een aanzienlijk deel van hun tijd aan compliance activiteiten moeten spenderen, in plaats van zich te concentreren op taken die echte bedrijfswaarde genereren.

VMware helpt IT-organisaties de beveiliging te transformeren door gebruik te maken van een software laag over de netwerkinfrastructuur en “endpoints” om de zichtbaarheid en inhoud van de interactie tussen gebruikers en applicaties te maximaliseren. Zo kunnen ook de beveiligingsmaatregelen en -beleid in overeenstemming gebracht worden met de applicaties om een optimale bescherming te garanderen.

Integrate Public Clouds
Op donderdag 12 april heeft VMware een goede sessie verzorgd met als onderwerp “Integrate Public Clouds”. VMware helpt bedrijven openbare clouds te integreren in dagelijkse activiteiten om flexibiliteit, kostenbesparingen en andere voordelen te behalen.

Vanuit de business bij een bedrijf zijn de IT zijn verwachtingen gestegen. IT neemt een steeds meer strategische rol aan en bedrijfsleiders streven naar betere afstemming met hun technische teams bij het evalueren van go-to-marketstrategieën en belangrijke beslissingen zoals fusies en overnames. Organisaties verwachten van hun ICT-teams dat ze hen ondersteunen met een moderne IT-omgeving die hen helpt innovatie en flexibiliteit te versnellen, zodat ze kunnen concurreren met nieuwe diensten en applicaties. Tegelijkertijd wordt van IT-organisaties verwacht dat ze helpen de kosten op één lijn te houden.

Om aan deze verwachtingen te kunnen voldoen, omarmen de IT-teams public cloud-oplossingen. Er worden drie primaire factoren genoemd voor het integreren van openbare clouds:

1) App-centrale marktplaats
Het snelste alternatief – in de huidige verstoorde, versnelde, app-centrale marktplaats is een snellere time-to-market van cruciaal belang; bedrijfstakken en ontwikkelaars zien openbare clouds als de snelste optie om aan hun IT-platformvereisten te voldoen.

2) Investeringsdruk
Met relatief “vlakke budgetten” staan IT-teams onder aanzienlijke druk om te profiteren van mogelijke kostenbesparingen. Ze vervangen on-premises infrastructuur door cloud-gebaseerde infrastructuur om capaciteit te vergroten en de footprint en kosten van datacenters te verminderen.

3) Cloud first strategie
Bij veel bedrijven is de trend ingezet voor een ‘cloud-first’-strategie om minder tijd te besteden en hoge investeringen te vermijden door gebruik te maken van gedeelde infrastructuur en alleen te betalen voor verbruikte resources. Veel bedrijven gebruiken al hybride clouds, een mix van private en meerdere openbare clouds, voor meer flexibiliteit en veerkracht.

VMware heeft in deze sessie aangetoond dit met het VMware vRealize Suite Cloud Management Platform erg goed te kunnen ondersteunen over verschillende cloud platformen van meerdere aanbieders.

 

Meer over dit onderwerp weten?
Neem dan contact met mij op.

Hans van der Wal
Projectmanager
hans.vander.wal@bconn.nl