Wat komt er kijken bij een Citrix Assessment?

Posted on Posted in Digital Workspace, Professionals

Geschreven door Gino van den Dungen, Technisch Consultant bij BCONN ICT.

Er wordt mij wel eens gevraagd wat er allemaal bij een Citrix assessment komt kijken en hoeveel tijd je hiervoor nodig hebt. Vaak denkt men dat je een engineer met login credentials in een kamertje op kan sluiten en dat je na een paar dagen resultaat hebt. Het tegendeel is waar.

Ga in gesprek!
Een Citrix assessment is een traject waarbij je uitvoerig met de klant in gesprek gaat. De focus ligt niet alleen op techniek, maar ook op hoe bepaalde processen zijn ingericht. Dit is informatie die je niet uit een console kunt halen. Verder is het belangrijk om duidelijk te krijgen wat tijdens de bouw van de omgeving de requirements waren en waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Vaak merk je dat de requirements in de loop van tijd zijn bijgesteld, zonder dat de omgeving hier goed op is aangepast.

Een dergelijk assessment is gebaseerd op het Citrix VDI Handbook and Best Practices. Deze pdf is via de Citrix website te downloaden. Hierin staat precies beschreven hoe je tot een goed Citrix design komt. Tijdens een assessment ga je aan de hand van dit handboek de omgeving en organisatie reverse engineeren.

De start
Alvorens met het assessment wordt gestart is het belangrijk dat de afspraken met de personen die je wil interviewen zijn ingepland. Tijdens een assessment spreek je onder andere met de servicedesk, change manager, IT-manager, engineers et cetera. Tevens dien je informatie te vergaren door met de personen te spreken die verantwoordelijk zijn voor de hypervisor, storage, hardware, networking, Microsoft omgeving, IAM en noem maar op. Binnen een kleine organisatie zijn dit vaak dezelfde personen, maar in een grote organisatie is dat niet het geval. Het vooraf maken van een goede planning is dan ook belangrijk.

Presentatie
Alvorens het assessment wordt gestart zal een presentatie gegeven worden, zodat de aanpak duidelijk wordt en dat de klant weet wat er verwacht kan worden. Tijdens deze presentatie heeft de klant nog de mogelijkheid om extra wensen in te brengen voor zover deze binnen de gestelde tijd zijn uit te voeren. Het is in ieder geval belangrijk dat beide partijen het eens zijn over het te verwachten resultaat. Tijdens de presentatie zal ook uitgelegd worden wat de zogenaamde Citrix layers zijn. Deze layers worden stap voor stap toegelicht. De onderzoeksresultaten van deze layers worden in het uiteindelijke rapport duidelijk beschreven.

Citrix kent vijf verschillende soorten layers. Deze worden in het Citrix VDI Handbook duidelijk toegelicht.

Interviews
Na de presentatie gaan de interviews plaatsvinden. Er wordt dan verder ingegaan op de layers. Aan de hand van een checklist en de antwoorden van de klant zullen de vragen bepaald worden. Tijdens een assessment zullen honderden vragen gesteld worden, dus het is lastig om deze kort samen te vatten. Enkele voorbeelden zijn:

 • Wat wordt verwacht van de beschikbaarheid van de omgeving?
 • Hoe worden de Citrix servers, VDI’s geprovisioned?
 • Hoe zien de ITIL-processen eruit?
 • Welke certificeringen hebben de medewerkers?
 • Wat is de toekomstvisie van het bedrijf?
 • En er worden natuurlijke heel veel vragen gesteld omtrent de configuratie van de omgeving.

Tijdens deze interviews worden de nodige consoles geopend om extra informatie te vergaren. Indien nodig krijgt de Citrix engineer toegang tot de console om achteraf nog zaken uit te zoeken. Tijdens de interviews zal duidelijk worden of het huidige design voldoet aan de wensen van de klant. Is het design wel goed geïmplementeerd en zijn de best practices wel goed toegepast. Helaas zie je vaak dezelfde fouten gemaakt worden. Veel voorkomende problemen zijn de volgende:

 • Beschikbaarheid. Vaak zie je dat de omgeving niet zo hoog beschikbaar is als dat men aanvankelijk dacht.
 • Het image managementproces is niet duidelijk.
 • Het image wordt nog handmatig gebouwd en onderhouden, zodat de kans op fouten toeneemt.
 • De Citrix versie is niet meer in support of componenten binnen de omgeving gebruiken verschillende versies. Vaak wordt er niet duidelijk gekozen voor de current of long time service release.
 • De sizing van de omgeving is niet (meer) juist, wat resulteert in performance issues.
 • De Citrix Netscaler is niet up-to-date, waardoor deze extra kwetsbaar is.
 • Het inloggen duurt lang, omdat allerlei onnodige acties worden uitgevoerd.
 • Performance issues gerelateerd aan foutief geconfigureerde of geïmplementeerde applicaties.
 • Te weinig Citrix kennis/ervaring.
 • Geen OTAP-omgeving aanwezig.
 • Te weinig tijd of focus.
 • Geen quality of service op WAN-verbindingen.
 • Slechte gebruikerservaring doordat de gebruikersomgeving helemaal “dichtgetimmerd” is.

Resultaten
Nadat alle interviews zijn uitgevoerd zal er wederom een presentatie plaatsvinden om de “key findings” te presenteren. Hierin worden zowel de goede en slechte punten van de klantomgeving toegelicht. Tevens wordt geprobeerd om de focus voor de toekomst helder te krijgen door de actiepunten te prioriteren.

Na de presentatie zijn er nog een paar dagen nodig om het rapport verder uit te werken en intern te reviewen. Hierna zal het rapport naar de klant verstuurd worden. Indien er nog vragen zijn kunnen deze worden toegelicht.

Tijdsbesteding
Citrix zelf calculeert voor een assessment twee personen voor twee weken in. Dit lijkt veel, maar in de praktijk heb je deze tijd wel nodig. Citrix kent ook nog een basic assessment. Deze bestrijkt een week voor twee personen. Tijdens een basic assessment worden er concessies gedaan. Het rapport zal iets minder uitgebreid zijn en met de klant zal bepaald moeten worden waarop de focus ligt.

Het rapport en dan?
Nadat het rapport gereed is kan de klant zelf aan de slag of huurt hij de juiste expertise in. Aangezien het vaak specialistisch werk betreft is mijn advies om dit uit te besteden. Goedkoop blijkt vaak toch duurkoop te zijn.

Iedereen die beweert dat een dergelijk assessment in twee dagen gedaan kan worden zal maar gedeeltelijk gelijk hebben. Het is mogelijk als je de focus legt op een bepaald component of probleem, maar wil je eens goed de thermometer in je omgeving steken en wil je een goed onderbouwd rapport ontvangen dan dien je toch even iets meer tijd te investeren.

Wil je hier meer over weten? Laat het mij gerust weten!

Gino van den Dungen
Technisch Consultant BCONN ICT
gino.vanden.dungen@bconn.nl