Waterval, scrum of best of breed? Wat is het beste?

Posted on Posted in Algemeen

Hans van der Wal is een ervaren IT-projectmanager en is opgegroeid met de watervalmethodiek. De afgelopen jaren is het steeds belangrijker geworden om agile te werken, waarbij de scrum methodiek enorm aan populariteit heeft gewonnen. Is de scrum methodiek dan veel beter dan de watervalmethode? Of ligt het genuanceerder? We vragen Hans naar zijn visie op dit gebied.

Is de watervalmethode iets ouderwets geworden?
Zo zou ik het niet willen noemen. Het is wel een methode die jaren geleden een belangrijke, zo niet het belangrijkste framework was dat je leerde op basis van Prince2. Ik leerde projecten lineair te plannen. Je stelde duidelijke doelen, maakte een goede planning qua budget en resources en starten maar! De voorbereiding nam behoorlijk wat tijd in beslag en wat ik zo leuk vond aan de projecten is dat je relatief gezien in een korte tijd aan het einde van het project zo’n duidelijk resultaat zag. Dat gaf voldoening.

Niks mis mee, toch?
Zeker niet. Het werkte erg goed. Ik heb vele projecten op die manier succesvol gerealiseerd. Maar niet in alle gevallen is deze methode het beste voor de business doelstellingen van de klant. Tegenwoordig volgen veranderingen elkaar zo snel op, dat het steeds belangrijker wordt om direct flexibel te reageren op veranderingen in de markt. Dat betekent dat het steeds lastiger wordt om de uiteindelijke projectdoelstellingen concreet vooraf vast te stellen. Dán schiet de watervalmethodiek echt te kort. Het is in dat geval cruciaal om projecten op een andere manier te managen.

En dan komt scrum om de hoek?
Ja, bijvoorbeeld. Er zijn meerdere methodieken zoals scrum, maar dan past deze methodiek beter. In een snel veranderende wereld is het effectiever om telkens in kortere cycli wat op te leveren, zodat je tijdig kan aanpassen of bijsturen. Dit worden “sprints” genoemd. Je krijgt tussentijds feedback van je klant en dat is wel zo prettig. Op die manier blijf je met elkaar in gesprek en monitor je samen de resultaten. Dit vergt echter wel een extra inspanning van de organisatie.

Wat bedoel je daarmee?
Om goed de scrum methode toe te passen hoor je in kleine team van zo’n 5 tot 8 professionals te werken. Deze teams moeten niet te groot zijn omdat je dagelijks met elkaar samenwerkt, het liefst bij elkaar op kantoor voor een goede afstemming. Het vraagt nogal wat van de volwassenheid van de organisatie om dit succesvol te kunnen doen. Het is niet alleen een methodiek uit een boekje, maar de mensen moeten deze manier van werken ook tussen de oren hebben zitten. Als dat niet het geval is wordt het lastig.

Wat is volgens jou het beste?
Voor beide methoden is wat te zeggen. Waterval werkt goed als het eindresultaat helder en concreet is. Als dit minder concreet is en je snel resultaten wilt boeken, biedt scrum uitkomst. Ik vind het belangrijk om juist vooraf goed te bekijken hoe een project in elkaar zit. Op basis van deze analyse maak je een keuze. Je kan ook voor een combinatie van beide gaan.

Een soort “best of breed”?
Ja. Inderdaad. In een scrum georiënteerde organisatie kan je als projectmanager die beide methodieken goed beheerst op dat moment juist goed sturen.

Kun je hiervan een voorbeeld geven?
Ik heb onlangs een groot verbouwingsproject begeleid, waarbij onder andere de IT-omgeving werd vernieuwd. De bouwbranche werkt traditioneel op basis van waterval. Maar in het totale programma was op een aantal onderdelen niet helemaal duidelijk wat de deliverables moesten zijn. We hebben er toen voor gekozen om dergelijke zaken in deelprojecten op te splitsen en binnen dit deelproject juist voor de scrum methode te kiezen. Dat werkte echt super! In zo’n geval is het dus niet het kiezen voor de ene óf de andere methode. Beide hebben voor -en nadelen.

Wat is jouw conclusie?
Het kan nog steeds zo zijn dat waterval het beste past, maar tegenwoordig zie je wel steeds vaker scrum. Ik zie ook juist mogelijkheden voor een combinatie. Mijn visie hierop is dat je goed moet bekijken wat van een project gevraagd wordt en je dan een de juiste keuze maakt voor de methodiek. Hier moet je naar mijn idee agile in zijn 😉