Welke public cloud past bij jou?

Posted on Posted in Modern Datacenter & Cloud, Professionals

Een actueel thema waarbij de keuze niet eenvoudig is. Ga je naar AWS, Azure, Google Cloud of nog een ander? Of misschien wel een combinatie van providers? Er zijn tal van mogelijkheden.

Bij BCONN ICT zien we steeds dezelfde vragen terugkomen:

  • Hoe wordt er afgerekend en wat kost iets nou precies?
  • Welke omvang hebben de verschillende platformen?
  • Hoe verhouden de verschillende functionaliteiten zich tot elkaar?

De hoeveelheid informatie die beschikbaar is, laat nogal te wensen over. Toch doen we ons best om op een aantal aspecten de grootste leveranciers naast elkaar te zetten en proberen hieruit conclusies te trekken.

Groot, groter, grootst.
Hoe groot is nou groot? Wat betekent dat voor uw bedrijf? Hoe druk je “groot” uit?
In omvang? Marktaandeel? Syngery Research Group heeft hierover een visueel overzicht gepubliceerd dat de verhoudingen mooi weergeeft over het afgelopen kwartaal.

Wereldwijd gezien domineert AWS. Het marktaandeel bedraagt 33% en laat daarmee de concurrentie behoorlijk achter zich. Maar geldt dit ook voor Nederland? Of ziet onze markt er geheel anders uit?

Wij zien vooral dat bedrijven gebruik maken van Azure. Het marketingonderzoeksbureau Smartprofile bevestigt dit beeld. De grootste leverancier van public cloud in het datacenter is Microsoft. 79,5% van de organisaties die gebruik maken van public cloud geven aan dat ze Azure gebruiken. AWS volgt met 21,7%. Dit is een gemiddelde van alle bedrijven in Nederland. Als er specifiek wordt gekeken naar bedrijven met meer dan 50 medewerkers verandert dit beeld. Dan gelden weer andere percentages: 15% Azure en slechts 4% AWS. Het verschil is het grootst in de publieke sector. Zie figuur hieronder.


Bron: Smartprofile

Snel, sneller, snelst
Vanuit verschillende media is op te maken dat de groei van public cloud niet te stuiten is. Waar het een aantal jaren geleden nog als een “buzz” woord werd gezien, maakt public cloud nu bij steeds meer bedrijven een vast onderdeel uit van het IT-landschap.

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van diensten die de platformen aanbieden en het lijkt wel een soort “rat race” wie de meeste functionaliteiten aanbiedt om bedrijven te verleiden om zo snel mogelijk over te stappen naar hun cloud. Eenmaal in de cloud, kom je er ook niet zo gemakkelijk meer uit, dus denk ook goed na over een exitstrategie. Vanuit een nieuw rapport van Canalys wordt gesteld dat de public cloud markt in 2019 met ruim 37% is gegroeid tot een bedrag van maar liefst 107,1 miljard dollar. Het onderzoeksbureau verwacht bovendien dat de groei verder doorzet in 2020 met zo’n 32%.

Veel, meer, meest
Op de verschillende platformen worden in razend tempo nieuwe diensten aangeboden. Hieruit blijken echter wel duidelijke verschillen tussen de verschillende aanbieders. Zo is AWS vooral heel sterk in IaaS en opslagmogelijkheden, waarbij Azure natuurlijk een sterke positie heeft door de integratie met Office 365 en overige Microsoft-producten. Beide platformen zijn bovendien zeer uitgebreid met tal van diensten en features. De nummer 3, Google Cloud, is wat kleiner, maar heeft juist een sterke positie op het gebied van mogelijkheden met Kubernetes (containers), AI en Machine Learning.

Duur, duurder, duurst
Wat mag dit allemaal kosten? Het is ons niet helemaal duidelijk geworden. Het aantal mogelijkheden en instellingen is zo groot dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Bovendien zijn de diensten vaak nèt verschillend van elkaar. De kosten zijn bovendien inschattingen. De daadwerkelijke kosten zijn pas achteraf bekend. Je betaalt immers voor het gebruik. Het lijkt er bijna op dat dit bewust gedaan wordt en men niet wil dat er een vergelijking gemaakt kan worden. Je wilt immers wel appels met appels vergelijken. Maar goed, om de prijzen te kunnen berekenen zijn er calculators beschikbaar:

AWS: https://calculator.aws/#/
Azure: https://azure.microsoft.com/nl-nl/pricing/calculator
Google Cloud: https://cloud.google.com/products/calculator

Welke moet je kiezen?
Tja, deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Het beste antwoord is misschien wel: “het hangt ervan af”. Vooral wat je ermee wilt bereiken. Uiteindelijk is cloud een middel en geen doel op zich. Wij vinden het verstandig om op die manier naar de business case te kijken.

Als je een multinational bent en schaalgrootte cruciaal is en IaaS nodig hebt, dan lijkt AWS een voor de hand liggende keuze. Heb je een wat kleinschalige webshop, waarbij je graag wat meer behoefte hebt aan het analyseren van de data, kies dan voor Google Cloud. Als het juist om een kantooromgeving gaat met veel werkplekken en gewerkt wordt met Office 365, dan lijkt een voor de hand liggende keuze Azure.

Denk bij het maken van je keuze ook aan de geografische locaties van de verschillende clouds, zo heeft Azure een datacenter in Amsterdam (West Europe). Iets wat AWS niet heeft, daarvan is de dichtstbijzijnde locatie Frankfurt. Voor applicaties die baat hebben bij een lage latency is dit zeker iets om mee te nemen.

Daarnaast zien wij verschillen tussen cloudproviders in de manier hoe zij omgaan met klanten. Wij merken dat AWS heel goed luistert naar klanten en werkt volgens het principe “u vraagt, wij draaien”. Google daarentegen handelt vooral veel vanuit hun eigen visie. Microsoft zit daar een beetje tussenin. Houd hier rekening mee.

In de praktijk zie je dan ook steeds meer organisaties die kiezen voor een “multi-cloud” oplossing, niet alleen vanwege continuïteit maar ook vanwege de kosten!

Dus…
De cloud is een enorme groeimarkt, waarbij het een race tegen de klok is om klanten te onboarden. Het volwassenheidsniveau van de platformen is eveneens sterk verbeterd, waardoor steeds meer bedrijven de transitie aan het maken zijn. Het biedt voordelen op het gebied van snelheid, schaalbaarheid en flexibiliteit waar een on-premises omgeving niet tegenop kan. Het blijft echter lastig om prijzen goed met elkaar te vergelijken om ervoor te zorgen dat er een eerlijke vergelijking is tussen on-premises en de cloud.

Naar ons idee is het belangrijk om vooral ook te bekijken welke toegevoegde waarde voor uw bedrijf van belang is. De platformen verschillen namelijk wel degelijk van elkaar en hebben ieder zo hun eigen specifieke sterke punten.

Heeft u hulp nodig bij het maken van de juiste cloud-keuze, dan kunnen wij daar zeker (onafhankelijk) mee helpen!

Wil je meer informatie over dit onderwerp?

Neem dan contact op met:

Niek Verspaget
Technisch Consultant Cloud
niek.verspaget@bconn.nl 

 

of

Rolf Warntjes
Salesmanager
rolf.warntjes@bconn.nl